Sustainability drijft op de dobber van kennis. Misschien nog belangrijker is het om deze kennis te behouden (en daar waar mogelijk nog te vergroten). Roijendijk BV heeft bewust gekozen om te investeren in de toekomst. Door middel van het opleiden en onderwijzen van studenten en zij instromers.

Wij zijn een leerbedrijf. Het is onze verantwoordelijkheid om ons personeel slimmer en bekwamer te maken. Echter, dat kan niet alleen met de inzet en het doorzettingsvermogen van ons als bedrijf. Wij verwachten van onze mensen dat ze de stage of de leerwerk baan ook echt willen en bereidt zijn zich hiervoor 100% in te zetten. Bij het opleiden van (jonge) vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol.