Roijendijk BV wordt geleid door Janet en Jan Roijendijk. Als echtpaar weten zij niet alleen waar de talenten en vaardigheden van de ander zich bevinden, maar ook hoe deze “geactiveerd” kunnen worden. Ze weten het beste uit elkaar te halen en dat levert een goede basis op voor het ondernemerschap.

Roijendijk BV heeft een goed gevulde orderportefeuille en mag zich daarnaast verheugen in een (financieel) gezonde en succesvolle bedrijfsvoering.

De bedrijfscultuur kenmerkt zich door korte en heldere communicatielijnen. Er wordt een no-nonsense beleid gevoerd waarbij vragen en onduidelijkheden benoemd worden en niet ingeschat. Het management staat graag in contact met anderen om de sustainabilty missie verder uit te kunnen dragen. Alle hulp is daarbij welkom en wordt bovenal gewaardeerd. Het gaat hierbij niet om hoeveel je bijdraagt, maar dat je bijdraagt. Dit standpunt vertaalt zich ook op de werkvloer. Ongeacht de positie van mensen binnen het bedrijf (of bij die van klanten en toeleveranciers) wordt individueel handelen gerespecteerd en toegejuicht. Wij staan open voor ieder initiatief en geven medewerkers en studenten alle ruimte tot meedenken.